Dla wielu ludzi, granica między inteligencją a mądrością jest nieuchwytna. Dodatkowo, twórcy seriali używają tych pojęć zupełnie niepoprawnie i propagują błędne informacje w społeczeństwie. Przeczytaj artykuł i poznaj prawidłowe znaczenia tych terminów.

Zrozumienie różnicy pomiędzy inteligencją a mądrością może być problematyczne. Obie te cechy związane są z naszymi mentalnymi zdolnościami. Wpływają na to, jak radzimy sobie w życiu i jakie decyzje podejmujemy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że granica między inteligencją a mądrością jest zatarta i tak naprawdę nie ma wyraźnego rozróżnienia. Jest to jednak nieprawdą.

Co to jest inteligencja

Zacznijmy od omówienia inteligencji. Zgodnie z popularną teorią Howarda Gardnera, posiadamy inteligencję wieloraką, która dzieli się na kilka typów. Oto podstawowe rodzaje inteligencji:

  1. logiczno-matematyczna,
  2. ruchowa,
  3. muzyczna,
  4. językowa,
  5. przestrzenna,
  6. interpersonalna,
  7. intrapersonalna,
  8. przyrodnicza.

Inteligencja jest ściśle związana ze światem materialnym, czasem i przestrzenią. To sposób myślenia opierający się na analizie i dostrzeganiu zależności. Wysoka inteligencja pozwala szybko i łatwo pozyskiwać nową wiedzę oraz umiejętności. Dzięki inteligencji dostrzegamy różne wzorce i jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania trudnych problemów.

Załóżmy, że ktoś jest geniuszem i posiada wysokie poziomy wszystkich rodzajów inteligencji, poza ruchową i przyrodniczą. Taka osoba, w cywilizowanym świecie, poradzi sobie doskonale i osiągnie niesamowite sukcesy na wielu polach. Dzięki inteligencji logiczno-matematycznej ogarnie swoje finanse. Dzięki inteligencji interpersonalnej zbuduje silne relacje z ludźmi, a dzięki inteligencji intrapersonalnej poradzi sobie z problemami wewnętrznymi, które niesie za sobą życie na wysokim poziomie (stres w pracy, zazdrość ludzka).

Z drugiej strony, jeśli taki człowiek znajdzie się w dżungli, to prawdopodobnie zginie dosyć szybko. Stanie się tak, ponieważ nie jest zbyt sprawny fizycznie i nie rozumie świata przyrody. Istnieje szansa, że dzięki analitycznemu myśleniu opracuje plan działania, który zmaksymalizuje jego szanse na przeżycie. Jednak środowisko, w którym się znajdzie, nie pozwoli na wykorzystanie jego pełnego geniuszu. Aby inteligencja mogła być wykorzystana, człowiek musi znaleźć się w odpowiednich warunkach. Przykładowo, aby korzystać z dobrodziejstw inteligencji interpersonalnej, musi być między ludźmi.

Aby dobrze uchwycić różnicę między inteligencją a mądrością, należy rozumieć czym jest wiedza oraz jak spaja te dwie cechy. Otóż wiedza to czysta i surowa świadomość jakiegoś faktu. Nie jest ani inteligencją, ani mądrością. Załóżmy, że jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem, który musi wymienić olej w swoim aucie, ale nie znasz się na tym. Dzięki inteligencji może jakoś sobie poradzisz, ale ktoś mniej inteligentny, posiadający odpowiednią wiedzę, zrobi to dużo lepiej i sprawniej niż Ty.

Co to jest mądrość

Wisdom is, I suppose, the right use of knowledge. To know is not to be wise. Many men know a great deal, and are all the greater fools for it. There is no fool so great a fool as a knowing fool. But to know how to use knowledge is to have wisdom.

Charles Spurgeon

W szkole najpierw pozyskujemy wiedzę, a później jesteśmy z niej egzaminowani. Życie działa zupełnie na odwrót. Najpierw sprawdzian, później lekcja. Doświadczenie, którego nabieramy podczas życiowych egzaminów, jest częścią mądrości. Osoba inteligentna może wiedzieć, jak powinno funkcjonować małżeństwo. Może mieć bardzo dużo wiedzy na jego temat, ale nie zrozumie czym jest, dopóki go nie doświadczy. Łatwo mówić o czymś, czego nie przeżyło się na własnej skórze.

Mądrość składa się z intuicji, serca i duszy. Opiera się na uniwersalnej prawdzie. Nie jest związana ze światem materialnym, ale z wysokim poziomem abstrakcji. Inteligencja pozwala dostrzec i zrozumieć wyłącznie rzeczywistość, w której znajdujemy się aktualnie. Mądrość jest umiejętnością patrzenia na cały obraz – tysiąc lat wstecz i tysiąc lat w przód. Według wielu definicji, mądrość związana jest także ze skutecznym wykorzystywaniem wiedzy w praktyce.

Inteligencja a mądrość

Osoba wyłącznie inteligentna będzie podejmować egoistyczne decyzje, aby osiągać swoje cele. Wiedza będzie czynnikiem, który jej to ułatwi i przyspieszy proces osiągania sukcesu. Za to mądrość sprawi, że podejmie ona właściwe decyzje, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka oznaczają porażkę. Rozróżnianie dobra i zła oraz świadomość moralnych konsekwencji, jest domeną mądrości.

Inteligencja i mądrość to cechy, które uzupełniają się. Inteligencja jest narzędziem, które służy do rozwiązywania problemów oraz pozyskiwania wiedzy. Mądrość sprawia, że podążamy we właściwym kierunku, wykorzystując wiedzę w praktyce. Dzięki mądrości nie myślimy wyłącznie o sobie, ale także o uniwersalnych zasadach życia, które rządzą światem i które są znacznie większe od nas.

Chętnie poznam Twoją opinię – skomentuj tego posta na portalach społecznościowych. Nie zapomnij mnie otagować, jeśli chcesz mieć pewność, że zobaczę Twój komentarz.

Polub Brieftip