Co kieruje ludźmi? Poznaj 4 typy osobowości wg Hipokratesa i ich cechy. Przeczytaj artykuł i naucz się odczytywać oraz przewidywać zachowanie ludzi. Dowiedz się czy Twoja praca jest zgodna z Twoją osobowością oraz jakich ludzi szukać na dane stanowisko.

Temperament to dziedziczone cechy zachowania, ujawniające się już w pierwszym roku życia. Stanowi on część składową osobowości i jest podstawą jej rozwoju. Gdy więc ludzie wpisują w wyszukiwarkę hasło 4 typy osobowości według Hipokratesa, tak naprawdę mają na myśli 4 typy temperamentu. W artykule będę jednak używał tych pojęć wymiennie.

Hipokrates – grecki filozof i lekarz – opisał ludzkie zdrowie jako stan, który zależy od czterech podstawowych soków w organizmie. Były to: krew, flegma, żółć czarna, żółć żółta. Około 500 lat później, inny grecki lekarz Galen, doszedł do wniosku, że przewaga jednego z soków w organizmie związana jest z określonymi cechami zachowania. Wyodrębnił on następujące rodzaje temperamentu:

  • sangwinik (łac. sanguis – krew),
  • choleryk (gr. chole – żółć),
  • melancholik (gr. mélanos – czarny + chole – żółć),
  • flegmatyk (gr. phlegma – flegma).

4 typy osobowości wg Hipokratesa i ich cechy

Za chwilę dokładniej poznasz 4 typy osobowości i ich cechy. Każdy z nas jest mieszanką wszystkich, jednak niektóre z nich dominują. Znajomość podstawowych typów temperamentu pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz innych. Zbliżysz się do odpowiedzi na pytanie Dlaczego ludzie się tak zachowują?. Zrozumiesz także dlaczego niektórym określone zachowania przychodzą bardzo łatwo, a inni muszą się z nimi zmagać. Przykładowo flegmatyk, który chce założyć firmę i być liderem, nie osiągnie tego w ten sam sposób i z taką samą łatwością jak choleryk. Dlaczego? Odpowiedź poznasz czytając artykuł.

Opisując 4 typy osobowości wg Hipokratesa i ich cechy napisałem także jaka praca jest najodpowiedniejsza dla każdego typu temperamentu, a jaka nie. To cenna informacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pracownik powinien rozważyć pracę, która nie opiera się na cechach przeciwnych do jego osobowości, ponieważ ciągle będzie się z nią zmagał. Z drugiej strony mamy pracodawców, którzy chcą mieć właściwych ludzi na właściwych stanowiskach. Urodzony sprzedawca, zatrudniony na stanowisku technicznym, będzie marnym pożytkiem. Podobnie urodzony inżynier na stanowisku sprzedającego.

Warto wiedzieć, że ludzie często łączą się w pary z osobami o przeciwnej osobowości, ponieważ ich odmienna natura jest pociągająca. To oczywiście często prowadzi do konfliktów i braku porozumienia w związku. Z drugiej strony, swoich przyjaciół szukamy wśród osobowości podobnych do naszej. Oczywiście, jak zapewne się domyślasz, ma to ciekawe konsekwencje w codziennym życiu.

Na blogu często piszę o introwersji i ekstrawersji. Okazuje się, że wspomniane wcześniej 4 rodzaje osobowości możemy podzielić na ekstrawertyczne i introwertyczne. Do pierwszej kategorii należą sangwinicy i cholerycy, a do drugiej melancholicy i flegmatycy. Teraz, kiedy posiadasz zbiór podstawowych wiadomości oraz wiesz dlaczego warto znać 4 typy osobowości i ich cechy, możemy zacząć główną część artykułu.

Flegmatyk

Flegmatyk, jak sama nazwa wskazuje, jest osobą bardzo spokojną, zrównoważoną i opanowaną. Nie lubi okazywać emocji, dlatego trudno odgadnąć czy ma zły humor czy z czegoś się cieszy. Nie lubi szumu wokół swojej osoby. Jego stosunek do świata i ludzi jest pozytywny. Wykazuje postawę akceptującą i jest pogodzony ze swoim życiem. Niepowodzenia go nie zrażają. Jest świadom, że czasem jest się nad wozem, a czasem pod.

W stosunku do innych jest uprzejmy oraz okazuje zainteresowanie i troskę. To dobry słuchacz, dowcipny rozmówca i spostrzegawczy obserwator. Dobrze sprawdza się w roli rodzica, ponieważ chętnie poświęca czas swoim dzieciom. Jest wyrozumiały. Potrafi zaakceptować zarówno dobre, jak i złe wydarzenia. Trudno go wyprowadzić z równowagi.

W miejscu pracy dąży do pokoju i zgody. Swoje obowiązki odkłada jednak do najpóźniejszego momentu, ponieważ potrzebuje bodźca, aby zacząć skutecznie działać. Z tego powodu może wydawać się leniwy. Często idzie linią najmniejszego oporu. Nie lubi podejmować decyzji, ani wykazywać zbytniej inicjatywy. Ponieważ wykazuje akceptującą postawę, może mieć trudności z asertywnością.

Flegmatyk najlepiej odnajduje się na stanowisku wolnym i spokojnym, gdzie nie musi decydować, przemieszczać się i kierować innymi. Potrzebuje zorganizowanego środowiska pracy, gdzie ramy czasowe oraz zakres obowiązków są wyraźnie określone. Dobrze sprawdza się w pracy, która wymaga dokładności oraz analitycznego myślenia. Flegmatyk lubi rutynowe zajęcia. Jego pozytywne nastawienie i obiektywność sprawiają, że będzie dobrym mediatorem i osobą rozwiązującą problemy psychologiczne. Jest dobrym członkiem zespołu. Nadaje się również do prac naukowych. Pozostawiony bez nadzoru będzie skory do marnowania swojego czasu.

Melancholik

Melancholik to człowiek głęboki, myśliciel, który lubi analizować. Jest sumienny i zdeterminowany, aby osiągnąć wyznaczone cele. Posiada wysokie standardy. Wymaga dużo od siebie i innych. Mimo to jest osobą wrażliwą, przez co ma skłonności do wahań nastroju. Wszystko traktuje poważnie i dlatego często doświadcza bólu oraz wpędza się w cierpienie. Z powodu wysokich oczekiwań, może mieć niskie poczucie wartości.

Melancholicy to osoby często obdarzone talentami artystycznymi. Są twórczy i potrafią dostrzec piękno. Ostrożnie dobierają przyjaciół i partnerów. Nie lubią być w centrum uwagi. Są zdolni do poświęceń i współczucia, zwłaszcza w stosunku do swoich najbliższych. Melancholicy potrafią słuchać innych oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów. Jako rodzice są wymagający. Oczekują właściwego postępowania i porządku. Zachęcają swoje dzieci do nauki i rozwoju. Potrafią troszczyć się o swoje pociechy.

Łatwo wywnioskować, że melancholik jest dobrym pracownikiem. Podporządkowuje się regulaminom i schematom. Posiada wysokie wymagania. Jest perfekcjonistą dbającym o szczegóły. Melancholik dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu. Najlepiej sprawdza się na stanowisku analitycznym, gdzie może zagłębić się w dany problem i poznać jego szczegóły, nawet jeśli zadanie jest zbyt trudne dla innych. Pracę preferuje wykonywać w ciszy i samotności, gdzie może odciąć się od częstych kontaktów z innymi. Melancholicy są dobrze zorganizowani i dobrze radzą sobie z długoterminowym planowaniem. Potrafią rozwiązywać problemy w sposób kreatywny. Dzięki swej wrażliwości i talentom artystycznym, nadają się także na artystów.

Sangwinik

Sangwinik jest często postrzegany jako duże dziecko. Jest wesoły i spontaniczny. Ma ogromne poczucie humoru. Nie martwi się o przyszłość, ani nie rozpamiętuje przeszłości. Żyje chwilą. Jest bezpośredni i gadatliwy. Uwielbia być w centrum uwagi, którą potrafi na sobie skupić. Nie chowa urazy wobec ludzi. Kocha ich, przez co łatwo pozyskuje przyjaciół. Nie cierpi nudy, uwielbia gdy coś się dzieje. Dzieci za nim przepadają. Do domu wnosi radość i humor. Potrafi się dobrze bawić.

Sangwinicy mają skłonność do przerywania innym, odpowiadania w ich imieniu oraz gadulstwa. Nie są dobrymi słuchaczami. Często podkolorowują prawdę, przez co inni mogą uznać ich za kłamców. Posiadają wysokie mniemanie na swój temat i nie potrafią dostrzec swoich wad. Mogą być odbierani jako osoby aroganckie. Sangwinicy są zapominalscy. Dobrze pamiętają kolory oraz nieistotne szczegóły, natomiast mają problem z datami, imionami i miejscami. Sangwinicy uchodzą za osoby żyjące w krainie bezstresowego dzieciństwa, które nie chcą zmierzyć się z brutalnym życiem i światem.

Sangwinik woli mówić niż słuchać. Jest wylewny i potrafi wyolbrzymić fakty. Lubi zmienność oraz spontaniczność. Jest kreatywny, barwny, wręcz tryska energią i entuzjazmem. Umie pobudzić innych do działania. To czyni go dobrym sprzedawcą lub aktorem. Słabością sangwinika jest brak determinacji. Rzadko zdarza mu się zrealizować założony plan. Nienawidzi rutyny, reguł i schematów. Potrzebuje swobody i emocji. Doskonale sprawdza się na stanowisku, na którym ma ciągły kontakt z ludźmi, a jednocześnie może realizować swoją pracę w sposób swobodny i elastyczny.

Choleryk

Choleryk to temperament urodzonego przywódcy. Posiada silną wolę oraz jest nastawiony na osiąganie konkretnych celów. Niezbyt obchodzą go relacje i ludzie. Bardziej zależy mu na osiąganiu wyników, przewodzeniu innymi oraz organizowaniu pracy. Jest bardzo pewny siebie i nie przyznaje się do błędów, które rzadko popełnia. Przepraszanie, wątpliwości i brak asertywności, uważa za słabości. Nie szanuje ludzi, którzy w jego oczach nie potrafią o siebie zawalczyć. Zależy mu na udowodnieniu swojej racji innym. Posiada silną potrzebę zmian, dlatego chętnie wprowadza je w swoim życiu i pracy. Jako rodzic jest przewodnikiem i organizatorem. Wyznacza cele, pobudza rodzinę do działania. Zawsze jest przekonany o swojej racji. Nie ma potrzeby posiadania przyjaciół. Woli przewodzić i być ponad wszystkimi.

Choleryk doskonale nadaje się na stanowisko kierownicze, na którym będzie sam organizował swoją pracę. Świetnie sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach oraz podczas podejmowania nieoczekiwanych decyzji. Ponieważ zawsze musi wygrywać, jest częstym źródłem konfliktów. Nie potrafi dostrzec swoich błędów i pomyłek. Bardziej przejmuje się wynikami w pracy niż relacjami z ludźmi oraz emocjami. Choleryk to mistrz manipulacji. Uwielbia wszelkie intrygi. Potrafi przekonywać ludzi do swoich racji oraz prowadzić ich. Wszystko musi mieć pod kontrolą. Nie lubi, gdy inni podejmują decyzje za niego.

Cholerycy to cenni pracownicy. W porównaniu z melancholikami przejawiają dobre umiejętności organizacyjne oraz przewodzenia ludźmi. Działają szybko i dynamicznie. Są pełni energii oraz entuzjazmu. Często popadają w pracoholizm. Ciągle myślą o pracy, nie odpoczywają i wymagają tego od innych. Cholerycy muszą mieć wpływ na swoją pracę. To oni muszą podejmować decyzje i wszystko organizować. Kiepsko sprawdzają się w bezpośrednim kontakcie z klientem, ponieważ ich silna osobowość, często onieśmiela i odpycha ludzi. Nie są również szczęśliwi na stanowiskach, które charakteryzują się rutyną, schematami i słuchaniem poleceń. Cholerycy muszą być liderami.

Reasumując

Jak widzisz 4 typy osobowości wg Hipokratesa, które wyróżnia psychologia, znacznie różnią się od siebie. Nikt chyba nie jest wyłącznie jedną z nich. Największe przystosowanie do otoczenia wykazują ludzie o mieszanych osobowościach. Najczęstsza mieszanka, to dwie dominujące osobowości w równych proporcjach lub jedna osobowość z domieszką innej. Do naturalnych mieszanek należą sangwinik/choleryk oraz flegmatyk/melancholik. Wśród ludzi występują także mieszanki uzupełniające się, np. flegmatyk/sangwinik, choleryk/melancholik oraz połączenia przeciwstawne jak sangwinik/melancholik, choleryk/flegmatyk.

Z pewnością skrajny temperament lub posiadanie dwóch dominujących i do tego przeciwstawnych temperamentów, może powodować problemy wewnętrzne oraz konflikty z ludźmi. Warto wziąć udział w darmowym teście potrzeb psychologicznych, aby sprawdzić swoje wewnętrzne konflikty oraz dowiedzieć się co z nimi zrobić.

Życie jest skomplikowane. Otaczają nas różni ludzie, a my sami uczestniczymy w morzu odmiennych sytuacji, które wymagają od nas określonych zachowań. Jeśli nasza osobowość pasuje do sytuacji, w której się znaleźliśmy, jest nam łatwo. Jeśli nie, jest nam trudno. Dlatego tak ważne jest poznanie siebie oraz zorganizowanie swojego życia w taki sposób, aby móc wykorzystać maksymalnie swoje predyspozycje. Po dokładnym poznaniu 4 typów osobowości i ich cech, powinieneś również zyskać wgląd w zachowanie innych ludzi oraz motywy, które nimi kierują. Być może teraz inaczej spojrzysz na trudnego kolegę z pracy, który znalazł się na niepasującym do niego stanowisku pracy. Mam nadzieję, że artykuł był ciekawy i w jakiś sposób pomoże Ci w codziennym życiu.

Chętnie poznam Twoją opinię – skomentuj tego posta na portalach społecznościowych. Nie zapomnij mnie otagować, jeśli chcesz mieć pewność, że zobaczę Twój komentarz.

Polub Brieftip